Tổ chức OneSky làm việc với Ban quản lý dự án tại Sở GDĐT Quảng Nam

Sáng ngày 12/3/2024, tổ chức OneSky làm việc với Ban quản lý dự án tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam nhằm trao đổi kết quả về các khóa tập huấn của Dự án giai đoạn 2019-2023

      Tham dự và chủ trì buổi làm việc có Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cùng các thành viên trong Ban Quản lý dự án.

Về phía đối tác và nhà tài trợ tổ chức OneSky có Ông Kee Kirk Chuen, Giám đốc cấp cao, Tổ chức Temasek và các thành viên khác. 

        Về phía Tổ chức OneSky có Bà Morgan Hurley Lance, Tổng Giám đốc Điều hành tại Mỹ; Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam và các thành viên khác.

Các đối tác, nhà tài trợ tổ chức OneSky và thành viên Tổ chức OneSky 

 

        Cuộc họp gồm các nội dung: trao đổi kết quả về các khóa tập huấn của Dự án OneSky tại Quảng Nam giai đoạn 2019-2023 và rút kinh nghiệm về sự phối hợp giữa Tổ chức OneSky và Sở GDĐT trong quá trình triển khai Dự án.

        Qua báo cáo kết quả, từ năm 2019 đến năm 2023, được sự cho phép của UBND tỉnh tại Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 và Quyết định số 443/QĐ-SGDĐT ngày 08/3/2023, Tổ chức OneSky đã phối hợp và hỗ trợ Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam tập huấn cho 430 chủ, giáo viên mầm non tại các cơ sở độc lập tư thục trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành, Tam Kỳ, Phú Ninh) với 430/713 cơ sở, chiếm tỷ lệ 60,3%. Tổng số trẻ em hưởng lợi trong giai đoạn này là 8.880 trẻ.

         Thông qua báo cáo kết quả tình hình hoạt động của tổ chức OneSky trong thời gian qua, Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GDĐT đã đánh giá cao về các hoạt động chuyên môn, đặc biệt là chất lượng từ các khóa tập huấn cho đội ngũ giáo viên, chủ nhóm lớp tại các cơ sở độc lập tư thục trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và nhận định đây là một trong những dự án mà trẻ em và giáo viên cùng được hưởng lợi, dự án mang tính nhân văn cao, góp phần hỗ trợ, thay đổi chất lượng giáo dục mầm non tỉnh Quảng Nam nói chung và của các huyện tham gia dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng. Kết quả các khóa tập huấn thành công đã giúp người chăm sóc trẻ nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu hơn về sự phát triển của trẻ, áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

         Trong cuộc họp, Ông Ông Kee Kirk Chuen, Giám đốc cấp cao, Tổ chức Temasek cũng đã đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ của tỉnh Quảng Nam trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động của Dự án trong giai đoạn 2019-2023 theo đúng tiến độ mặc dù trong điều kiện khó khăn về thiên tai và dịch bệnh; Tổ chức OneSky rất mong muốn tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp để hoàn thành những hoạt động trong giai đoạn 2024-2026.

        Hiện nay, Sở GDĐT đang phối hợp với Tổ chức OneSky hoàn thiện các thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định Phê duyệt Dự án “Hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2024-2026” do tổ chức OneSky tài trợ. 

      Với hiệu quả thiết thực như trên, Ông Nguyễn Công Thành – Phó Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam, Trưởng BQL Dự án đề nghị dự án tiếp tục triển khai đầy đủ các hoạt động theo đúng tiến độ trong giai đoạn 2024-2026 nếu được các cơ quan chức năng cho phép.

     Theo lịch trình, chiều ngày 12/3/2024, Tổ chức OneSky sẽ tham quan thực tế kết quả Dự án “Chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam” giai đoạn 2019-2023.

Tin liên quan