Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

          Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. 

          Tham dự Hội nghị có thầy giáo Thái Viết Tường, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, thầy giáo Nguyễn Văn Huyến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí Nguyễn Tiến Thông, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên cùng các thầy cô là lãnh đạo Sở, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng, các phòng chuyên môn của 02 Sở, lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo của 02 tỉnh.
          Tại Hội nghị, 02 bên đã thông tin kết quả công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời thảo luận, chia sẻ  kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được; những giải pháp đã triển khai hiệu quả. Hai bên cũng đã trao đổi về những khó khăn khi thực hiện chương trình mới, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, công tác chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Lãnh đạo 02 Sở cũng đã thống nhất trong thời gian đến tiếp tục phối hợp, tro đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cũng như những kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Tin liên quan