KHỞI ĐỘNG CUỘC THI “HỌC TRÒ XỨ QUẢNG” NĂM THỨ 7-2024

Chiều 8/4, Lãnh đạo Sở GDĐT và Đài PT-TH tỉnh đồng chủ trì tổ chức họp Hội đồng chuyên môn Cuộc thi “Học trò xứ Quảng” năm thứ 7-2024. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng thuộc Sở, Đài PT-TH và 40 thầy cô giáo là thành viên Hội đồng.

Cuộc thi “Học trò xứ Quảng” là sân chơi trí tuệ mang dấu ấn văn hóa của quê hương vùng đất địa linh nhân kiệt - đất học Quảng Nam. Tại đây, các em học sinh không chỉ được trang bị những kiến thức bổ ích, đa dạng trên nhiều lĩnh vực mà còn rèn luyện sự tự tin, kỹ năng sống cho lứa tuổi học trò. Sân chơi trí tuệ này giúp phát hiện nhiều nhân tố mới, những học sinh ưu tú, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.