Cụm chuyên môn số 2 và số 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh đợt 2.

Trong ngày 11 và 12/4/2024, Cụm chuyên môn số 2 và Cụm chuyên môn số 3 đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 2 với nhiều hoạt động trải nghiệm tại huyện Tây Giang và huyện Phước Sơn.

 

                Căn cứ Kế hoạch hoạt động chuyên môn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với cấp học mầm non, Cụm chuyên môn số 2 tổ chức sinh hoạt chuyên môn đợt 2 với chủ đề “Hoạt động trải nghiệm khám phá văn hóa Cơtu Tây Giang” tại huyện Tây Giang và Cụm chuyên môn số 3 tổ chức hoạt động “Ngày hội tiếng Việt của các bé vùng núi cao” tại huyện Phước Sơn.