Thông tin về tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024-2025

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 982/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 24/4/2024 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024-2025.

Căn cứ Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ thông năm học 2024-2025; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2024-2025 tại Công văn số 982/SGDĐT-QLCLGDTX ngày 24/4/2024, gồm một số nội dung cơ bản như sau:

1. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh: mỗi môn chuyên tuyển 01 lớp với chỉ tiêu 35 học sinh cho mỗi trường chuyên. Trong đó, đối với chuyên Tin học dự thi môn Tin học có 20 chỉ tiêu và dự thi môn Toán có 15 chỉ tiêu.

3. Điều kiện dự tuyển:

a) Thuộc đối tượng tuyển sinh.

b) Tốt nghiệp THCS tại các trường cấp THCS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (học sinh có gia đình sinh sống hoặc công tác tại tỉnh Quảng Nam hoặc có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam được cấp học bổng khuyến khích học tập theo Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam).

c) Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp ở cấp THCS từ loại Khá trở lên.

d) Xếp loại tốt nghiệp THCS từ loại Khá trở lên.

đ) Điểm hồ sơ đạt từ 17 (mười bảy) điểm trở lên.

4. Quy định về thi tuyển:

a) Môn thi:

- Các môn chung (dành cho tất cả thí sinh): Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

- Các môn chuyên: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tin học (lập trình trên máy vi tính) hoặc Toán (dành cho chuyên Tin học).

Lưu ý:

- Thí sinh được đăng ký dự thi tối đa 02 môn chuyên nhưng không cùng một buổi thi theo lịch thi.

- Thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 chuyên Tin học được đăng ký dự thi một trong hai môn: Tin học (lập trình trên máy tính) hoặc Toán (dành cho chuyên tin). 

- Thí sinh vắng thi một trong ba môn chung thì không được dự thi các môn tiếp theo, kể cả môn chuyên.

b) Nội dung, hình thức thi:

- Nội dung đề thi: Thực hiện theo Công văn số 2246/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc nội dung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi HSG và tuyển sinh lớp 10 áp dụng từ năm học 2022-2023.

- Hình thức thi:

+ Môn Tiếng Anh chung: Thi viết theo hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm.

+ Môn Tin học: Thi theo hình thức lập trình trên máy vi tính.

+ Các môn còn lại: Thi viết theo hình thức tự luận.

c) Thời gian làm bài thi, thang điểm và hệ số điểm bài thi:

- Thời gian làm bài: 

+ Các môn chung: môn Toán và môn Ngữ văn là 120 phút; môn Tiếng Anh là 60 phút;

+ Các bài thi môn chuyên: 150 phút.

- Thang điểm bài thi: tính theo thang điểm 10; không làm tròn điểm.

- Hệ số điểm bài thi: điểm các bài thi môn chung hệ số 1, điểm các bài thi môn chuyên hệ số 3.

d) Điểm xét tuyển:

Điểm xét tuyển = (Tổng điểm thi của 03 bài thi các môn chung (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh) + (Điểm bài thi môn chuyên x Hệ số)

5. Lịch thi, địa điểm thi:

a) Lịch thi:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian

Giờ 
phát đề

Giờ 
làm bài

03/6/2024

Buổi sáng

08 giờ: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.
Buổi chiều14 giờ: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

04/6/2024

Buổi sáng

Ngữ văn (chung)

120 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Buổi chiều

Toán (chung)

120 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

05/6/2024

Buổi sáng

Tiếng Anh (chung)

60

phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Buổi chiều

Toán (chuyên),

Ngữ văn (chuyên)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

06/6/2024

Buổi sáng

Hóa học (chuyên), Địa lý (chuyên),

Tin học (chuyên), Toán (chuyên Tin học)

150 phút

07 giờ 55

08 giờ 00

Buổi chiều

Vật lý (chuyên), Lịch sử (chuyên), Sinh học (chuyên), Tiếng Anh (chuyên)

150 phút

13 giờ 55

14 giờ 00

Lưu ý: Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên và Trường PTDTNT tỉnh được tổ chức chung một kỳ thi (Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025).

b) Địa điểm thi: Sở GDĐT thông báo sau.

Một số nội dung khác vui lòng xem chi tiết trong CV số 982 dưới đây

Tập tin đính kèm:

Công văn số 982 hướng dẫn TS vào lớp 10 chuyên năm học 2024-2025

 

Tin liên quan