THĂM XÃ KẾT NGHĨA PHƯỚC CÔNG, HUYỆN PHƯỚC SƠN

Ngày 17/5/2024, Đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo thăm xã kết nghĩa Phước Công, huyện Phước Sơn.

Đoàn công tác gồm ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Sở.

Trong buổi làm việc, Đoàn được nghe ông Hồ Văn Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Công báo cáo tình hình kinh tế - xã hội xã nhà và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; việc thực hiện các nội dung trong công tác kết nghĩa của xã và Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cảm ơn Đảng ủy xã Phước Công đã chỉ đạo các ban, ngành địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ kết nghĩa giữa xã và Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian đến, đề nghị xã quan tâm đến các hộ gia đình được hỗ trợ và báo cáo công tác thực hiện nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia về Sở để Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm các hộ nuôi dúi sinh sản từ kinh phí Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ; trao tặng 60 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Văn Yêu (Thôn 1), kinh phí này do Ban Giám đốc Sở và Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

 

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Hồ Văn Yêu

 

 

Tin liên quan