Sở GDĐT đề nghị cung cấp báo giá mua sắm thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành giáo dục

Sở GDĐT đề nghị cung cấp báo giá mua sắm thiết bị Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành giáo dục

Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thực hiện dự án: Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam. Để có cơ sở thực hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Công ty/Doanh nghiệp cung cấp thiết bị CNTT gửi báo giá (giá bao gồm chi phí vận chuyển lắp đặt hoàn thiện, chuyển giao công nghệ tại các địa điểm cung cấp của dự án) với nội dung cụ thể tại Công văn số 1244 ngày 21/5/2024 kèm theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam rất mong nhận được sự quan tâm của Công ty/Doanh nghiệp cung cấp thiết bị CNTT và gửi bảng báo giá về địa chỉ: 124B Trần Quý Cáp, P. Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước ngày 31/5/2024.

Tập tin kèm theo: Công văn số 1244 ngày 21/5/2024

Tin liên quan