Thông báo kết quả và phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả và phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả và phúc khảo điểm bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025, cụ thể như sau:

I. Kết quả điểm bài thi

Xem chi tiết tại các tập tin đính kèm.

II. Phúc khảo điểm bài thi

1. Hồ sơ, hình thức đăng ký phúc khảo:

a) Thí sinh dự thi đủ các môn thi theo quy định và có nguyện vọng phúc khảo thì làm đơn đề nghị (theo mẫu 1 đính kèm) gửi trường nơi thí sinh đăng ký dự thi (trường THPT chuyên, PTDTNT tỉnh).

b) Các trường THPT chuyên, PTDTNT THPT tỉnh tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh, lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo (theo mẫu 2 đính kèm); sau đó gửi tập tin danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo về Sở Giáo dục và Đào tạo (01 bản dạng tập tin MS Word; 01 bản quét dạng tập tin PDF, có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu của trường) qua mục Trao đổi nội bộ trên QOFFICE (gửi đến: Huỳnh Quang Thành, Phòng QLCL-GDTX). Đơn đề nghị phúc khảo và danh sách (bản giấy) lưu tại trường, không gửi về Sở.

2. Thời gian nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh:

Từ ngày 14/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/6/2024.

3. Thời gian các trường gửi tập tin danh sách về Sở:

Trước 11 giờ 00 phút ngày 19/6/2024.

Các mẫu đính kèm:

1. Mẫu 1: Đơn đề nghị phúc khảo

2. Mẫu 2: Danh sách tổng hợp

Bảng điểm các môn chung và chuyên:

1. Bảng điểm 3 môn chung (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

2. Bảng điểm môn Toán (chuyên)

3. Bảng điểm môn Vật lí

4. Bảng điểm môn Hóa học

5. Bảng điểm môn Sinh học

6. Bảng điểm môn Tin học (thi lập trình)

7. Bảng điểm môn Tin học (thi môn Toán)

8. Bảng điểm môn Ngữ văn

9. Bảng điểm môn Lịch sử

10. Bảng điểm môn Địa lí

11. Bảng điểm môn Tiếng Anh

Tin liên quan