Thông báo kết quả điểm bài thi sau khi chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Thông báo kết quả điểm bài thi sau khi chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả điểm bài thi sau khi chấm phúc khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2005 tại tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm: Kết quả điểm bài thi sau phúc khảo

Tin liên quan