TẬP HUẤN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 5 I-LEARN SMART START

Ngày 03/7/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần giáo dục Đại Trường Phát tổ chức lớp tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 i-Learn Smart Start.

Tham dự buổi tập huấn gồm có Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN-GDTH Sở, giáo viên dạy Tiếng Anh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, trường TH, THCS, THPT Song ngữ quốc tế Quảng Nam Academy và Trung tâm Anh ngữ UK.

Tại lớp tập huấn, giáo viên được tìm hiểu yêu cầu cần đạt theo Khung chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện trong bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 i-Learn Smart Start, phương pháp giảng dạy ngữ pháp theo hướng giao tiếp, cập nhật thông tin nguồn học liệu trên thư viện kỹ thuật số Eduhome và cách khai thác ngân hàng đề kiểm tra trên hệ thống i-Test.vn.