Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên, PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên, PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên, PTDTNT THPT tỉnh năm học 2024-2025 theo các file đính kèm.

1. DS trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên

2. DS trúng tuyển vào lớp 10 PTDTNT THPT tỉnh

Tin liên quan