Mời báo giá thiết bị phục vụ dạy học, nội trú năm 2024 cho các trường trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam thông báo đến các đơn vị, công ty cung ứng thiết bị giáo dục trên toàn quốc có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá thiết bị dạy học

      Để có có sở, căn cứ xây dựng định mức, dự toán phân bổ kinh phí thực hiện mua sắm thiết bị phục vụ dạy và học, nội trú năm 2024, nay Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam thông báo đến các đơn vị, công ty cung ứng thiết bị giáo dục trên toàn quốc có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia gửi báo giá thiết bị dạy học (có phụ lục kèm theo).

       Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 10/7/2024 đến ngày 15/7/2024.

       Kính mời các đơn vị quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên đề nghị liên hệ và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam. Địa chỉ nhận báo giá: số 08 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0235.3859 655).

       Tập tin kèm theo: Công văn số 1691/SGDĐT-KHTC ngày 10/7/2024 về việc cung cấp báo giá thiết bị phục vụ dạy học, nội trú năm 2024 cho các trường trung học phổ thông.

 

https://drive.google.com/file/d/1-GwAkVFfS-ktc2HneylGEowruUFz8hXE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tOglA6sa5iKzAPPWX_NM4DVoYVndAY31/view?usp=sharing

Tin liên quan