Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 01/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 01/2023)

Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2022

Ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

"Trái tim" của chuyển đổi số

(QNO) Cơ sở dữ liệu (CSDL) được coi là “trái tim” của chuyển đổi số. Quảng Nam quyết tâm hoàn thành CSDL của tỉnh để thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả, bền vững.

Bản tin cải cách hành chính số 50/2021

Bản tin cải cách hành chính số 50/2021

Bản tin cải cách hành chính số 39/2021

Bản tin cải cách hành chính số 39/2021

Điểm báo Cải cách hành chính

số 12