Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam bỏ yêu cầu nộp, xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến thường trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khhi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo quy định tại Luật cư trú, NĐ số 104/2022 của Chính phủ

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 02/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 02/2023)

Kết quả đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh năm 2022 đạt tỷ lệ 87.05%

Sở GDĐT thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh

Sở GDĐT thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh

Hướng dẫn thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 3403/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 01/2023)

Bản tin Chuyển đổi số và Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam (Số 01/2023)

Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 2022

Ngày 30/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của các sở, ban, ngành; các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

"Trái tim" của chuyển đổi số

(QNO) Cơ sở dữ liệu (CSDL) được coi là “trái tim” của chuyển đổi số. Quảng Nam quyết tâm hoàn thành CSDL của tỉnh để thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả, bền vững.

Bản tin cải cách hành chính số 50/2021

Bản tin cải cách hành chính số 50/2021