Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị báo giá dịch vụ thuê Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục

Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam đề nghị báo giá dịch vụ thuê Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Công trình: Trường PTDTNT Nước Oa - Hạng mục: san nền, gia cố mái taluy, hệ thống thoát nước, xây mới khu thể dục thể thao

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Công trình: Trường PTDTNT Nước Oa - Hạng mục: san nền, gia cố mái taluy, hệ thống thoát nước, xây mới khu thể dục thể thao

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm văn phòng phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và mua sắm văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ biểu mẫu phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên - PTDTNT tỉnh năm học 2023-2024

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm văn phòng phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và mua sắm văn phòng phẩm, in ấn hồ sơ biểu mẫu phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên - PTDTNT tỉnh năm học 2023-2024

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Công trình: Trường PTDTNT Nam Trà My

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp Công trình: Trường PTDTNT Nam Trà My

Tiến độ sửa chữa, làm mới các dự án đầu tư công giai đoạn 2022-2025

Sở GDĐT báo cáo tiến độ sửa chữa, làm mới các dự án đầu tư công giai đoạn 2022-2025

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công năm 2022

Sở GDĐT thông tin các dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công năm 2022