THAM GIA ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ “VỮNG BƯỚC DƯỚI CỜ ĐẢNG” NHÂN KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) VÀ 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM (28/3/1930 - 28/3/2024)

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam mở điểm cầu trực tuyến tại cơ quan cho tất cả đảng viên tham dự nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội tại Sở GDĐT

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc chuyên đề về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.