TẬP HUẤN GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN CỐT CÁN CẤP TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN CHƯA THAM GIA DỰ ÁN

Ngày 16/7/2024, tại trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Tam Kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn chưa tham gia dự án CRS.

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG BỘ SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH LỚP 5 I-LEARN SMART START

Ngày 03/7/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần giáo dục Đại Trường Phát tổ chức lớp tập huấn giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 5 i-Learn Smart Start.

HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ TẬP HUẤN TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM NGÔN NGỮ KÝ HIỆU CHĂM SÓC MẮT

Ngày 25/6/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ FHFVN tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn triển khai thí điểm ngôn ngữ ký hiệu chăm sóc mắt tại tỉnh Quảng Nam.

HỘI NGHỊ “TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM HỌC BẠ SỐ CẤP TIỂU HỌC”

Sáng ngày 26/4/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với VNPT tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm Học bạ số cấp tiểu học.

TỔNG KẾT CUỘC THI “OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC” TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 26/4/2024, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Tam Kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tổng kết Hội thi “Olympic Tiếng Anh cấp tiểu học” tỉnh Quảng Nam năm học 2023-2024

TỔ CHỨC HỘI THI “OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TIỂU HỌC” TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 25/4, tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (TP.Tam Kỳ), Sở GDĐT tổ chức hội thi “Olympic Tiếng Anh tiểu học” tỉnh Quảng Nam năm học 2023 - 2024.

TỔNG KẾT CUỘC THI TRỰC TUYẾN VỀ GIÁO DỤC PHÒNG TRÁNH TAI NẠN BOM MÌN TRÊN WEBSITE CỦA VNMAC

Ngày 05/4/2024, tại Trường Tiểu học Nguyễn Duy Hiệu, huyện Phú Ninh, Ban Quản lý dự án “Hướng tới giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững” tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024 phối hợp với Tổ chức CRS tổ chức tổng kết cuộc thi trực tuyến về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trên website của VNMAC.

THÔNG BÁO: KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG, NGÀY HỘI TRUYỀN THÔNG CHĂM SÓC MẮT CHO HỌC SINH, CHA MẸ HỌC SINH CẤP TH, THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức truyền thông chăm sóc mắt cho học sinh, cha mẹ học sinh và tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức chăm sóc mắt cho học sinh, cha mẹ học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, thông tin cụ thể như sau:

Giới thiệu đường link trang web khóa học "Giáo dục phòng tránh tại nạn bom mìn"

Khóa học trực tuyến về Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn được CRS phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam xây dựng và đưa vào sử dụng, tập huấn cho toàn bộ các trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc địa bàn dự án tỉnh Quảng Nam.

Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu, huyện Đại Lộc tổ chức "Tuyên truyền về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn" trong hoạt động ngoài giờ lên lớp

Ngày 13/3/2024, theo chỉ đạo của Ban Quản lý dự án “Hướng tới giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn bền vững” và Phòng GDĐT huyện Đại Lộc, Trường Tiểu học Nguyễn Công Sáu tổ chức tuyên truyền về giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong hoạt động ngoài giờ lên lớp.