Ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội

30/4, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước

5 giờ ngày 30-4-1975 quân ta mở đợt tấn công cuối cùng

Ngày Quốc tế Lao động 1/5

Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng

26-3, ngày thành lập Đòan TNCS Hồ Chí Minh

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú

Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Hàng năm, cứ đến ngày 8/3, phụ nữ toàn thế giới trong đó có phụ nữ Việt Nam tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế của giới mình

Ý nghĩa ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6)

Vào rạng sáng ngày 1-6-1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em