Kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023: Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 Thông báo danh mục tài liệu tham khảo và định hướng đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2),

Thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2023

Thông báo đổi tên trường đối với 04 trường PTDTNT trực thuộc Sở GDĐT

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú, Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định đổi tên trường đối với 04 trường PTDTNT trực thuộc Sở GDĐT

Thông báo: Tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, năm 2023

Sở GDĐT thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, năm 2023

Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2023

Thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tiếp nhận công chức về làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo với 02 vị trí việc làm Quản lý tài chính, Kế toán

Thông báo trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ xét tuyển viên chức GV THPT công lập tỉnh Quảng Nam năm 2022 theo Nghị định số 140/2017 của Chính phủ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam

Chiều 1/8, tại Hội trường Sở GDĐT, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân dự và trao các quyết định

Thông báo kết quả phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên THPT công lập theo NĐ số 140 ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam thông báo kết quả phỏng vấn Kỳ xét tuyển viên chức giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ năm 2022