Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong ngành giáo dục.

Sở GDĐT tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 2169/KH-SGDĐT ngày 15/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn tỉnh, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị quán triệt Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào ngày 24/11/2023

Hội nghị Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2020

      Sáng ngày 22/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020

Hội nghị Tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trường học

      Trong 02 ngày (29 và 30/10/2019), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm tra nội bộ trường học

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020

      Sáng ngày 25/9/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2019-2020

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2018 - 2019

          Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2018 - 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam diễn ra vào chiều ngày 26/9/2018

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục tại tỉnh Quảng Nam

            Sáng ngày 24/12/2017, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tiến hành khai mạc tại Hội trường trường Trung cấp nghề Asean (số 291 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Hội nghị công tác thanh tra năm học 2017-2018

       Sáng ngày 21/9/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm học 2017 – 2018

Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

    Thực hiện Quyết định số 3117/QĐ-TTCP ngày 23/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; theo lịch công tác của Đoàn, ngày 11/01/2016, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 3117/QĐ-TTCP đến làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Nam

Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục toàn quốc

      Sáng ngày 19/12/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thanh tra giáo dục toàn quốc với sự tham gia của 63 điểm cầu Sở GDĐT thuộc 63 tỉnh/ thành phố