THÔNG BÁO

Triệu tập thí sinh chọn đơn vị công tác

THÔNG BÁO

Tiếp tục thực hiện tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 09/7/2024, Đảng ủy Sở GDĐT đã mở điểm cầu trực tuyến tại cơ quan cho tất cả cán bộ, đảng viên tham dự nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 02/7/2024, Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024

Triển khai thực hiện Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 03/6/2024 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân với 4 Chương, 17 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 19/7/2024 và thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2024, tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Công tác tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Ngày 01/3/2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho 150 giáo viên và 34 nhân viên trúng tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 đối với các đơn vị trực thuộc Sở.

Mời dự buổi trao Quyết định tuyển dụng, Quyết định phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2023 vào lúc 14 giờ 00 ngày 01/3/2024

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề đối với Sở Giáo dục và Đào tạo

Đây là nội dung nằm trong Kế hoạch thực hiện giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023