Thông báo lần thứ I của Hội đồng KHCN Sở xét duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp .... năm 2012

Ngày 03 tháng 01 năm 2013, Hội đồng KH&CN ngành GTVT đã tổ chức họp xét duyệt công nhận đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới cấp ngành năm 2012.

Ngày 03 tháng 01 năm 2013, Hội đồng KH&CN ngành GTVT đã tổ chức họp xét duyệt công nhận đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới cấp ngành năm 2012.

Chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Bá Nghĩa - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng KH&CN ngành. Tham gia cuộc họp có các thành viên: đồng chí Lê Văn Trí, Nguyễn Văn Nhân, Lê Văn Sinh, Phan Tuấn Đạt.

Tổng số đề tài, sáng kiến, cải tiến... gởi về Hội đồng xét duyệt trong đợt này gồm 28 đề tài, sáng kiến, cải tiến. Kết quả cụ thể như sau:

I- Các đề tài, sáng kiến, cải tiến... được Hội đồng công nhận gồm:

1.     Đ/c Võ Như Luật

9. Đ/c Lê Văn Trí

2.     Đ.c Võ Quang Lâm

10. Đ/c Huỳnh Thị Ngọc Ánh

3.     Đ/c Lê Văn Sinh

11. Đ/c Phan Tuấn Đạt

4.     Đ/c Nguyễn Tấn Hoàng

12. Đ/c Trương Thị Phương Lan

5.     Đ/c Nguyễn Duy Lương

13. Đ/c Võ Công Phúc

6.     Đ/c Võ Thành Trị

14. Đ/c Trần Ngọc Thanh

7.     Đ/c Phan Văn Tuấn

15. Đ/c Đặng Quốc Lũy

8.     Đ/c Phạm Minh Tâm

 


 

II- Các đề tài, sáng kiến, cải tiến... đạt yêu cầu nhưng trình bày chưa đúng thể thức quy định, cần trình bày lại gồm:

1. Đ/c Trương Văn Sơn: viết lại nội dung của đề án, giải pháp cụ thể đã được áp dụng tại đơn vị.

2. Đ/c Trương Khuê: viết lại theo mẫu quy định; chọn nội dung, công tác tham mưu đã giảm được cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông trong năm 2012.

3. Đ/c Lê Thị Thanh Nguyệt: viết lại tên giải pháp cho phù hợp với nội dung, tình hình thực tế và gởi Đ/c Nguyễn Bá Nghĩa để thông qua lại.

4. Đ/c Hà Phước Lộc: viết lại theo mẫu quy định, chỉ cần trình bày 2 nội dung cần thiết là mở rộng cầu trên tuyến ĐT 608 và mương thoát nước ĐT 609 tại chợ Phong Thử.

5. Đ/c Nguyễn Văn Toàn: viết lại theo mẫu quy định, chỉ chọn phần đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản QPPL.

6. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn: viết lại theo mẫu quy định, chỉ cần chọn giải pháp tham mưu xóa được điểm đen tại ngã ba Phú Bình.

* Các đề tài, sáng kiến, cải tiến... viết lại gởi về Hội đồng (đ/c Đạt) trước 10h00 ngày 08/01/2013 để làm cơ sở cho Hội đồng TĐ-KT Sở xét duyệt. Sau thời gian trên, nếu đồng chí nào chưa hoàn thành thì Hội đồng sẽ loại khỏi danh sách đề nghị công nhận.

III- Các hồ sơ không được công nhận gồm:

1. Đ/c Phạm Ngọc Thanh: Giải pháp Nâng cao hiệu quả, điều hành quản lý về hoạt động kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng. Nội dung giải pháp này chưa cụ thể hóa, chỉ mang tính chất kiến nghị cấp trên về công tác quản lý nhà nước.

2. Đ/c Trình Công Nhật: Giải pháp Nâng cao kết quả hoạt động thanh tra. Nội dung trong giải pháp này chỉ mang tính chất báo cáo, kiến nghị, định hướng trong công tác thanh tra, kiểm tra.

3. Đ/c Thái Minh Hoàng: Giải pháp Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường bộ. Giải pháp này chỉ mang tính chất đề xuất cấp có thẩm quyền phương pháp quản lý; tuy nhiên giải pháp này rất khó được áp dụng trong thực tế.

4. Đ/c Tô Vũ Thành: Giải pháp Nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vốn đầu tư. Nội dung giải pháp trùng ý tưởng của Đ/c Nguyễn Duy Lương.

5. Đ/c Võ Thị Mỹ Linh: Giải pháp Tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng đề án tổ chức lại phòng chuyên môn nghiệp vụ; thành lập Phòng QLHTGT trên cơ sở tách từ Phòng KHTC. Nội dung trùng với đề án của Đ/c Lê Văn Trí.

6. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Lan: Giải pháp Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch thời gian biểu chạy xe trên địa bàn tỉnh. Nội dung chỉ mới dừng lại ở mức dự thảo văn bản; khi nào có quyết định chính thức triển khai thì Hội đồng xét duyệt trong năm 2013 .
7. Đ/c Nguyễn Duy: Giải pháp: kinh nghiệm xử lý lún nền đường đầu cầu và cống hộp. Nội dung giải pháp nêu chưa rõ, cụ thể được áp dụng ở công trình nào và hiệu quả kinh tế mang lại khi áp dụng trên thực tế.

Tin liên quan