Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020

Thông báo số 2217/TB-SGTVT ngày 08/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Thông báo số 2217/TB-SGTVT ngày 08/9/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Căn cứ khoản 11, Điều 31 của Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và tiến độ đào tạo của các khóa lái xe mô tô, ô tô tại các Cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh. Sau khi thống nhất ý kiến với các Cơ sở đào tạo và Trung tâm sát hạch lái xe, Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô trong tháng 9/2020 như sau:

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

02

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tam Kỳ

300

A1

03

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

17/9/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

05

19/9/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M18-20A1

Thăng Bình

300

A1

06

19/9/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M19-20A1

Thăng Bình

300

A1

07

20/9/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

300

A1

08

20/9/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

22/9/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K03-20B2

Thăng Bình

180

B2

K06-20B11

32

B11

10

25/9/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tây Giang

500

A1

11

26/9/2020

(Thứ 7)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam

M10-20A1

Thăng Bình

250

A1

12

26/9/2020

(Thứ 7)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M08-20A1

Thăng Bình

250

A1

13

27/9/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M33-20A1

Tam Kỳ

300

A1

14

27/9/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M34-20A1

Tam Kỳ

300

A1

15

27/9/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K05-20B2

Thăng Bình

208

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B11

30

B11

16

02/10/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K208B2

Thăng Bình

144

B2

K135C

48

C

Vậy, Sở Giao thông vận tải thông báo đến các đơn vị, tổ chức liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

Nguồn tin: PHÒNG QLVT,PT&NL

Tin liên quan