Đảng bộ Sở GTVT Quảng Nam sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

Sáng ngày 24.4, Đảng ủy Sở GTVT đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện việc “Học tập và làm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính Trị; đồng thời đề ra phương hướng triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Sáng ngày 24.4, Đảng ủy Sở GTVT đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện việc “Học tập và làm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14.5.2011 của Bộ Chính Trị; đồng thời đề ra phương hướng triển khai cụ thể trong thời gian tới.


Đ/c Trương Văn Cận - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khai mạc hội nghị

 

Để thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng ủy Sở GTVT đã ban hành kế hoạch, quy định chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT Quảng Nam; đồng thời ban hành quy chế chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, nhằm phát huy dân chủ, công khai minh bạch các hoạt động. Quán triệt chủ trương đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của chi bộ, Đảng bộ (đưa 1 - 2 nội dung chuyên đề/tháng để thảo luận, liên hệ thực tế nhiệm vụ được giao). Qua học tập, Đảng ủy đã từng bước chấn chỉnh kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác nơi đảng viên. Các cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, tuân thủ quy định không uống rượu, bia trong giờ hành chính, vào buổi trưa trong các ngày làm việc. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao của ngành.

 

Nhân dịp này, Đảng ủy Sở GTVT đã xét tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều cố gắng trong triển khai học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, gương mẫu về đạo đức, lối sống và thực thi chức trách được giao.

Nguồn tin: Đảng bộ Sở

Tin liên quan