Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ra quân triển khai Tháng cao điểm kiểm soát tải trọng, cơi nới kích thước thành, thùng xe trên toàn địa bàn tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam, Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam ra quân triển khai Tháng cao điểm kiểm soát tải trọng, cơi nới kích thước thành, thùng xe trên toàn địa bàn tỉnh từ ngày 15/6/2022 đến ngày 15/7/2022; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.