Thư mời Thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Thư mời số 261/TM-SGTVT ngày 02/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Tin liên quan