Về việc tổ chức đón xem bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” trong lực lượng tự vệ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Công văn số 3225/SGTVT-TTS ngày 19/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức đón xem bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” trong lực lượng tự vệ và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Giao thông vận tải

Tin liên quan