BẢN TIN SỐ 27 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

BẢN TIN SỐ 27 Tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật vào lúc 08h00 ngày 18/11/2023 (Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 13/11/2023)

Tải về: 

Bản tin 27

Tin liên quan