Thông báo về Phân luồng giao thông phục thi công sửa chữa cầu Km4+246, tuyến ĐT.620

Thông báo số 346/TB-SGTVT ngày 10/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Phân luồng giao thông phục thi công sửa chữa cầu Km4+246, tuyến ĐT.620

Thư mời Thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Thư mời số 261/TM-SGTVT ngày 02/02/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thực hiện các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp các công trình do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Thông tin lộ trình, cự ly (km) từ thành phố Tam Kỳ đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Công văn số 1809/SGTVT-KCHT ngày 21/6/2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Thông tin lộ trình, cự ly (km) từ thành phố Tam Kỳ đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh

Công bố tọa độ cọc mốc lộ giới đường bộ các tuyến đường tỉnh (ĐT)

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành việc Cắm mốc quản lý hành lang, quản lý quy hoạch các tuyến ĐT, để tạo điều kiện cho người dân và các cơ quan, đơn vị có thể truy cập để tải dữ liệu tọa độ cọc mốc lộ giới đường bộ các tuyến đường tỉnh và sử dụng khi cần thiết; Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Công bố tọa độ cọc mốc lộ giới đường bộ các tuyến đường tỉnh (ĐT) trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, nội dung kèm theo:

Truyền Thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

'Truyền Thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

Truyền Thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

'Truyền Thông vận động cộng đồng tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

Truyền thông vận động cán bộ địa phương tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

'Truyền thông vận động cán bộ địa phương tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

Truyền thông vận động cán bộ địa phương tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

'Truyền thông vận động cán bộ địa phương tham gia triển khai mô hình "bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương có sự tham gia của cộng đồng"

Quảng Nam chỉ đạo tăng cường xử lý xe chở cát sỏi, đất đá quá tải

UBND tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường xử lý xe chở cát sỏi, đất đá quá khổ, quá tải, gây mất TTATGT.

Đề nghị góp ý Đề án hỗ trợ phát triển KCHT gắn với phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi

Sở GTVT kính đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện khu vực miền núi xem xét nội dung dự thảo lần 2 của Đề án, có ý kiến góp ý gửi về Sở GTVT trước ngày 10/4/2019. Văn bản góp ý gửi qua hộp thư Phucvc@gmail.com.